S obzirom na labavu prirodu veza

S obzirom na labavu prirodu veza, postoje pokušaji ?vrš?eg povezivanja partnera
jer alijanse iznose samo najbitnije informacije kad je to potrebno. Partneri nastavljaju da sara?uju
samo u meri u kojoj imaju koristi od ovakog povezivanja. Ukoliko partneri pokažu jedan drugom
da postoje koristi od nastavka saradnje u budu?nosti, postoja?e i ve?i interes za saradnju.
U savezništvu koje je stvoreno kao u raju, najpose?enija interneska strana na svetu i
najve?a svetska poštanska uprava sklopile su 2003 godine poslovno partnerstvo, koje raste i ja?a
sve do danas. Postal Service i eBay dele važan i rastu?i poštanski segment – milone malih i
porodi?nih poslova raštrkanih po celoj zemlji. Jedna dimenzija partnerstva, „poštansko rešenje”
tehnologija UPS-a (United States Postal Service) ugra?ena u internetsku stranu eBay, generisala je
milione pošiljki i znatne prihode za poštansku službu samo u prvoj godini delovanja.
Danas poštanska služba i eBay dele internetske strane i programsku podršku
(softer), oglašavanje i reklamu, a njihova strategijska poslovna alijansa rezurtirala je velikim
uspehom na obe strane.
4