In stellen. Het doelstellingenmodel bestaat uit twee delen

In
1981 werd de Wet op het basisonderwijs aangenomen, waarin het vak Engels als
verplicht vak werd geïntroduceerd. Het vak Engels werd in het cursusjaar 1986/1987
een wettelijk verplicht vak in het basisonderwijs onder vier voorwaarden:

1.      
Engels krijgt een geïntegreerde plaats in het basisonderwijs.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

2.      
Er komt een longitudinale leerlijn van Eibo1
naar het voortgezet onderwijs.

3.      
De leraren basisonderwijs worden opgeleid om Engels te geven.

4.      
Er wordt lesmateriaal voor Eibo ontwikkeld.

De Europese Unie heeft naast de Nederlandse regering een
belangrijke rol gespeeld bij het invoeren van Engels in het Nederlands
basisonderwijs. De Europese Unie wil met een samenhangend talenbeleid in alle
landen van Europa het leren van meerdere talen stimuleren, met als doel
culturele diversiteit, tolerantie en Europees burgerschap te bevorderen. Het
Europese beleid houdt geen wettelijke verplichtingen in: ieder land kan de
Europese afspraken op zijn eigen manier invullen. De belangrijkste doelstelling
van het talenbeleid is dat alle kinderen in Europa in het basisonderwijs
tenminste één vreemde taal leren.

Het startmoment en het aantal uren Engels staat niet wettelijk
vastgelegd. Hierdoor kunnen Scholen zelf een planning maken en bepalen hoeveel
uur in de week ze aan Engels als vak willen besteden. Wel is Engels wettelijk
verplicht op de pabo en in groep 7 en 8.

Naast de vier voorwaarden zijn er ook
doelstellingen voor het vak Engels. De doelstellingen zijn door J.A. van Ek
zeer uitgebreid uitgewerkt in zijn boek The Threshold Level for Modern Language Learning in
Schools (1976). Deze doelstellingen werden het uitgangspunt om eindtermen voor Engels in
het voortgezet onderwijs vast te stellen. Het doelstellingenmodel bestaat uit
twee delen die met elkaar verbonden zijn: taalfuncties en taalnoties, die samen
‘taalmiddelen’ worden genoemd. Taalfuncties zijn communicatieve productdoelen:
door middel van taal kan je iets meedelen of iets vragen. Taalnoties is dat
‘iets’: het gene wat je vraagt. De doelstellingen zijn:

·        
De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige
gesproken en geschreven Engelse teksten.

·        
De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven
over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich
durven uit te drukken in die taal.

·        
De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden
over alledaagse onderwerpen.

·        
De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van
Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek.

1
Eibo = Engels in het basisonderwijs