Christoffer bor cirka 64 millioner mennesker i

Christoffer Alm Wille 10 A- Brexit A)Storbritannia har vært medlem av EU siden 1973. EU betyr den europeiske union og består av 28 nasjonalstater i Europa. EU er en økonomisk og politisk union. Ordet “brexit”er sammenslått av ordet “britain” og “exit”, og blir brukt om den britiske utmeldelsen ut av EU. Brexit er en prosess hvor det forventes at Storbritannia går ut av EU i 2019 eller senere.  Det er vanskelig å si sikkert hva Brexit vil bety for befolkningen i Storbritannia, fordi de fremdeles er medlemmer. Men arbeidsforholdene eller tilgang på arbeid kan kanskje bli en forskjell. Det bor cirka 64 millioner mennesker i Storbritannia. I 2004 åpnet britene arbeidsinnvandring fra Europa. De trodde først at det ville komme cirka 13.000 hvert år for å jobbe der. Men det var feil. Innen 2012 hadde det kommet 713.000 europeere og flere hundre tusen av disse ble boende. Og innvandringen er fortsatt økende. Mange briter synes det er for stor innvandring og at dette fører til problemer for landet. Ikke alle innvandrere jobber og derfor blir det dyrt for britene og måtte gi de et sted og bo og penger til mat. Det er mange millioner mennesker som hvert år må få gratis mat fordi de ikke har nok penger selv. Selv om Storbritannia er et europeisk land, er allikevel fattigdom der. Når britene nå har stemt for brexit, kan det hende at de tenker at innvandringen vil stoppe opp og at de dermed ikke får så mange mennesker de må ta seg av. Seks av ti briter mener dette. Mange briter mener også at helsekøene deres er  overbelastet fordi innvandringen er for stor. Det er for mange som kommer til Storbritannia og trenger hjelp og for lite leger og helsepersonell til å ta imot dem. 23.06.16 var det folkeavstemning og det ble et flertall med 51,9% som ville ha Storbritannia ut av EU. Mange politikere i hele verden reagerte med sjokk over dette. Børsene stupte flere steder dager etter valget og mange frykter at Brexit vil få store økonomiske konsekvenser, selv om det er tidlig å si. Det britiske pundet falt også kort tid etter avstemningen. Statsminister May har tidligere sagt at den britiske økonomien vil svekkes av Brexit, men hun har også sagt at utslagene hittil har vært mindre dramatiske enn mange trodde. Flere tall antyder det samme, at Brexit foreløpig ikke har gitt noen vesentlig økonomisk tilbakeslag for Storbritannia. De langsiktige konsekvensene for britisk økonomi vil avhenge av hva slags avtale de får med EU. Hele 1,2 millioner briter bor utenfor Storbritannia, men i EU. Avtalen gir dem rett til å benytte seg av offentlige helsetjenester, jobbe, bo og eie eiendom i andre EU land. Disse britene går en usikker fremtid i møte, da det er usikkert hva som skjer med disse avtalene når britene trekker seg ut. B) Tallene fra folkeavstemningen viser at Storbritannia er et mangfoldig land, med store variasjoner i holdningen til EU medlemskap. Alder og sosial klasse hadde stor betydning for hvordan de stemte. De eldre ønsket i større grad enn de yngre å forlate EU. Dette kan muligens komme av at de eldre har en mer nasjonalistisk holdning og de ikke ønsker åpne grenser med fri flyt. De har ikke vokst opp med dette og ser utfordringer dette fører med seg, av innvandring og kriminalitet. De eldre har kanskje også fått nok av byråkratene i Brussel og råd og analyser fra “eliten” og ekspertene. Det kom også kritikk mot EU som et udemokratisk prosjekt, med for stor avstand mellom befolkning og beslutningstakere. De eldre ønsker nok at Storbritannia skal bestemme selv over sine innbyggere og grense og ønsker at beslutninger tas “hjemme”. På den andre siden mener kanskje de yngre at Storbritannia bør være en del av Europa for å være mer internasjonale. De føler kanskje at britene faller utenfor og at de ikke har noe de skulle sagt. De yngre føler nok også i en større grad at en utmelding fra EU gjør dem mer isolerte og at Storbritannia ikke er med der store og viktige avgjørelser i Europa tas.       Arbeidsledig er ganske stor i Storbritannia, mye større enn her hjemme i Norge. Siden arbeidsinnvandringene er stor, mener nok mange briter at innvandrerne minsker  deres mulighet til å få seg jobb og dette går igjen utover britene og deres økonomi. Bakgrunnen for disse meningene kan være et resultat av  at yngre briter får det vanskeligere med å komme seg i arbeid fordi det er for mange som konkurrerer om de samme jobbene. De eldre kan også få det tøffere, for unge innvandrere med god utdannelse kommer og tar jobbene og danker de ut. Dette kan føre til at britene selv må ta til takke med jobber med lav lønn.  De yngre føler nok allikevel at de har større sjanser og muligheter på arbeidsmarkedet enn eldre og at dette er en av grunnene til at de stemmer annerledes. Utdannelse og sosial klasser hadde også en betydning av resultatet. De med høy utdannelse og god økonomi ønsket å bli. De mente at det er knyttet en risiko til økonomi, jobber og priser, noe som er i samsvar med signalene fra finanssektoren i London. De mener også at et medlemskap og tilknytning til det indre marked gjør det lettere å flytte penger, personer, varer og tjenester over landegrenser. På den andre siden kan man si at grensene blir lukket og innstramming på den frie flyten, gjør at britene får mer kontroll over eget land og at viktige avgjørelser for landet blir tatt av dem selv. Det kan jo se ut som om flertallet ønsker det siste ut i fra valgresultatet den 23 juni 2016.    Kilder: wikipediahttps://student.hioa.no/argumentasjon-drofting-refleksjonVG Brexit 2016www.nupi.no/Skole/HHD-Artikler/2016/Brexit-hva-naahttps://www.aftenposten.no/verden/i/bOzBk/Grafene-som-viser-fordelingen-av-britenes-Brexit-stemmerPresentasjon om EU av Kjersti