Berekening van de energie de vlam van een paraffinekaars in 10 min opwekt – 3 metingen Begin temperatuur water Eind temperatuur water Temperatuurverschil Gemiddelde Temperatuurverschil op 10 min 25

Berekening van de energie de vlam van een paraffinekaars in 10 min opwekt – 3 metingen
Begin temperatuur water Eind temperatuur water Temperatuurverschil Gemiddelde Temperatuurverschil op 10 min
25,2 °C 56 °C 30,8 °C = (30,8°C +30,3°C + 31.3°C)/3
= 30,8°C
25,3 °C 55,6 °C 30,3 °C
25,2 °C 56,5°C °C 31,3 °C
Tabel 1: berekening energieproductie paraffinekaars
Hiermee kan de door de paraffinekaarsvlam geproduceerde energie berekend worden:
1 gram water 1°C opwarmen kost 1 cal 1 of 0.001163 watt
100 gram water 1°C opwarmen kost 100 cal 1 of 0.01163 watt
Dus de gegenereerde energie voor een opwarming van 100 g water met 30.8 °C dan ook:
0.01163 Watt * 30.8 = 0.36 Watt, dit is de energie gegenereerd door de paraffinekaars in 10 min.

Met deze berekende waarde kan de berekening van de c (symbool ?) uitgevoerd worden:
J = zoals bovenstaande berekend 0.36 Watt
Tx1 = 33.2°C
Tx2 = 19.0 °C => ?T=12.2°C
?x=10cm=0.1m
S = 3 cm * 3 cm = 0.03m *0.03m = 0.0009 m^2

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

J=?*S*?T/?x => 0.36 W=? *0.0009m^2*(12.2°C)/0.1m
Of ?= (0.36 W)/(0.0009m^2*(12.2°C)/0.1m) = 1.68 W/ K*m

Literatuurstudie toont dat de warmt coëfficiënt van water 0.606 W/ K*m is.
– We zijn er in geslaagd om uit de warmtegeleidingsflux de thermische geleidingscoëfficiënt van klei te berekenen. En als we de berekening uitvoerden dan verkregen we dat de thermische geleidingscoëfficiënt van klei 1.68 W/ K*m bedraagt.
– We hebben experimenteel kunnen bewijzen dat klei een betere geleider is dan water omdat de experimenteel vastgestelde warmtegeleidingscoëfficiënt van klei (1.68 W/ K*m) groter is dan deze van water die we bij een literatuurstudie opgezocht hebben (0.606 W/ K*m).