Ang sa pagtatrabaho, dahil pagkatapos ng Senior High

Ang programang K-12 ay sinimulan upang maglayong baguhin ang sistema ng edukasyon sa bansa noong taong 2012. Ang tanging bansang Pilipinas lamang ang mayroong sampung taon na basic education sa buong asya kaya naman ipinatupad ng pamahalaan at ng kagawaran ng edukasyon ang K-12 Curriculum (Densing, 2016). Ang programang K-12 ay naglalayong matulungan ang mga kabataan na pantayan ang sistema ng edukasyon sa buong mundo, hindi lamang sa buong Asya.
Nais ng programang ito na ihanda ang mga kabataan sa pagtatrabaho, dahil pagkatapos ng Senior High School ay makakakuha na ang mga nakapagtapos ng certificate of competency 1 na igagawad ng The Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) (Imam, 2016).
Ang bawat estudyante ng Senior High School ay handa ng hahakbangin ang kanilang napiling kurso bago sila pumasok sa kolehiyo (Tagalog, n.d.). Hindi lahat ng estudyante sa SHS ay siguradong makukuha ang kanilang napiling kurso dahil pwedeng mag-iba ang kanilang desisyon sa nasabing programa. May ibang estudyante namang maaaring lumipat sa isang strand papunta sa kabilang strand mapa: STEM, HUMSS, ABM, GAS, o TECHVOC.
Kinabukasan ng estudyante ang nakasalalay sa kanilang napiling kurso para sa kolehiyo at hindi lang ito ang pwedeng mangyari, kundi pwede itong magbigay ng malaking impak di lang sa buhay ng estudyante kundi kasali ang kanyang pag-aaral.